I min praksis tilbyder jeg professionel psykologisk rådgivning og behandling til voksne, der oplever psykologiske problemer og vanskeligheder.


Rådgivningsforløb og behandlingsforløb kan forme sig forskelligt både med hensyn til indhold og med hensyn til tidsperspektivet. Hvordan forløbet former sig, tager udgangspunkt i, hvilke vanskeligheder, der bliver beskrevet, og i personens forventninger og ønsker.


Som det er fremhævet på velkomstsiden, er min grundlæggende filosofi og mit udgangspunktet i mit arbejde troen på og erfaringen med, at mennesker bliver til og forandres i kontakten med andre. Det etiske, det nærværende, troværdige og anerkendende er derfor centrale værdier for mig.


Den behandlingsform, jeg anvender i forhold til brede eksistentielle temaer, er samtaleterapi med basis i såvel filosofi, psykologiske teorier og forskning, som omhandler relationer og kontakt mellem mennesker.


I forhold til afgrænsede problemstillinger kan jeg tilbyde mere fokuserede metoder, som for eksempel kognitiv terapi.

 

Terapi