Information og priser.

For personer med henvisning fra egen læge følger mine priser Dansk Psykolog Forenings aftale med sygesikringen / Danske Regioner. Der gives lægehenvisning til bestemte problemtyper.
En henvisning dækker 12 sessioner. Der kan læses mere om dette emne på www.sundhed.dk

Med en henvisning fra egen læge er egenbetalingen august 2020 417,00 kr. for første konsultation, og 347,71 kr. for efterfølgende konsultationer.

Unge i aldersgruppen 18 – 21 år kan i relation til angst og depression med lægehenvisning modtage gratis psykologhjælp foreløbigt frem til 2022.

Har man en forsikring privat eller gennem arbejdspladsen, som dækker psykologbehandling, kan jeg afregne med den.

Jeg indberetter elektronisk til Sygesikring Danmark. Der refunderes for tiden med 200,00 kr. pr. session, hvis der foreligger en henvisning. For personer uden henvisning refunderer Danmark p.t. 300,00 kr. pr. session.

Terapi og rådgivning uden henvisning fra lægen koster 1000,00 kr.
pr. session.

Prisen for terapi og rådgivning to personer og grupper aftales individuelt.

Prisen for supervision af fagfolk og plejefamilier aftales individuelt.

Søg eventuelt yderligere oplysninger på

Sundhed.dk; https://www.sundhed.dk/

Psykologer i Danmark;  https://psykologeridanmark.dk/