Psykologisk rådgivning og terapi.

I min praksis tilbyder jeg professionel psykologisk rådgivning og behandling til børn, unge og voksne.

De enkelte forløb former sig med udgangspunkt i, hvilke vanskeligheder, personen beskriver, og med udgangspunkt i personens forventninger og ønsker. Forløbene former sig derfor forskelligt både med hensyn til indhold, metode og med hensyn til mål og tidsperspektiv.

Jeg har erfaringer med forskellige problemstillinger – fra ønsker om personlig udvikling – et refleksionsrum uden egentlige psykologiske vanskeligheder, men med oplevelser af personlige begrænsninger – til psykologiske problemer, som har baggrund i traumer,  krænkelser, PTSD, stress og udbrændthed,  depressioner eller angst.

Jeg anvender samtaleterapi med basis i såvel filosofi, psykologiske teorier og forskning, som omhandler udviklende relationer og kontakt mellem mennesker.

I forhold til afgrænsede problemstillinger – for eksempel temperament og afgrænset angst – kan jeg tilbyde mere fokuserede metoder, som for eksempel kognitiv og metakognitiv terapi.

De seneste år har jeg uddannet mig i EMDR terapi. EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.
De fleste oplever stor effekt af EMDR terapien.

EMDR er en evidensbaseret terapi – virkningen er dokumenteret gennem forskning.

EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stressrelaterede lidelser. Derudover har adskillige forskningsundersøgelser vist, at EMDR
er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.