Jeg tilbyder børnepsykologisk og familiepsykologisk rådgivning.


Det er for de fleste en stor udfordring at stifte familie og blive forældre. Det er en stor udfordring at være en familie, og sikre at familien trives. Mange familier har svære og alvorlige udfordringer og kriser – i følelseslivet mellem forældrene og i samspillet med børnene.


Jeg tilbyder hjælp til


  1. -vordende eller nybagte forældre, som er usikre på ansvaret og på barnets behov

  2. -familier med ét eller flere trivselsproblemer

  3. -rådgivning til familier, hvor et barn har fået stillet en børnepsykiatrisk diagnose, såsom OCD, Aspergers Syndrom eller ADHD / ADD, adfærdsforstyrrelser eller andet

  4. -rådgivning til familier med et barn med generelle intellektuelle vanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder

  5. -forældre, hvis forhold er præget af følelsesmæssige vanskeligheder

  6. -forældre, der er skilt, og som skal samarbejde om børnene

  7. -rådgivning til sammenbragte familier

  8. -supervision og rådgivning til plejeforældre

  9. -støtte og rådgivning til forældre til anbragte børn.

 

Børn, unge og familier