Jeg tilbyder supervision, sparring og rådgivning til andre fagfolk i tilknytning til problemstillinger og socialfaglige sagsforløb, der drejer sig om børn, unge og familier. Rådgivningen kan have udgangspunkt i et ønske om


  1. -en psykologisk vurdering

  2. -procesrådgivning, hvor jeg følger et forløb

  3. -afgrænset rådgivning

  4. -sparring

  5. -supervision

  6. -supervisionsforløb som f.eks uddannelse til plejefamilier og opholdssteder.


Jeg har stor erfaring i supervision af arbejdet med børn med udviklingsforstyrrelser, for eksempel omsorgssvigtede med følelsesmæssige forstyrrelser og børn med psykiatriske diagnoser, for eksempel ADHD/ADD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, blandingsdiagnoser og børn i diagnostiske gråzoner med sammensatte vanskeligheder.


Jeg har erfaring med


  1. -at arbejde med socialt dårligt stillede familier

  2. -støttende og rådgivende samtaler med forældre til anbragte børn

  3. -rådgivning i særligt vanskelige og komplicerede sager.


Socialrådgivere, læger, pædagoger, sundhedsplejersker og andre professionelle læsere opfordres til at se under Børn, unge og familier

 

Professionelle