Jeg er

 1. -cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet

 2. -autoriseret af Psykolognævnet

 3. -videreuddannet i Psykoanalytisk Psykoterapi

 4. -undervejs i en videreuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi

 5. -medlem af Dansk Psykologforening

 6. -medlem af Selskabet for Børne og Familiepsykologi under Dansk  Psykologforening.

 

Erfaring

Jeg kan tilbyde det overblik, den erfaring og robusthed, der opstår efter mange års arbejde med og for andre – mere sædvanlige og også mange usædvanlige mennesker – børn, unge og voksne.


Jeg har erfaring fra

 1. -psykologisk behandling og ledelsesarbejde på et behandlingshjem

 2. -rådgivning og konsultativt arbejde i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 3. -pædagogiske miljøer omkring børn med udviklingsforstyrrelser og blandingsdiagnoser

 4. -specialskoler, intern skole på behandlingshjem og opholdssteder

 5. -landsdækkende specialistrådgivning for VISO, Servicestyrelsen

 6. -Børneafdelingen på Odense Universitetshospital

 7. -Klinisk Psykologisk Afdeling, OUH

 8. -supervision af plejefamilier og opholdssteder

 9. -miljøterapi – undervisning i intern uddannelse, pædagogiske dage og kurser

 10. -psykoanalytisk / eksistentialistisk psykoterapi i privat praksis

 11. -kognitiv terapi i privat praksis.